#เพิ่งจะมีเวลาอัพ รูปเยอะมากๆ อย่าว่ากันนะค่ะ จะค่อยๆอัพ555 #หน้าตาอิ่มบุญมากๆๆๆๆ #15/06/2557 #ทำบุญขอนแก่น (ที่ งานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ ศาลา 25 ปี มข. )

#เพิ่งจะมีเวลาอัพ รูปเยอะมากๆ อย่าว่ากันนะค่ะ จะค่อยๆอัพ555 #หน้าตาอิ่มบุญมากๆๆๆๆ #15/06/2557 #ทำบุญขอนแก่น (ที่ งานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ ศาลา 25 ปี มข. )

พุ่งนี้สุดที่รักทั้งสองจะเดินทางกลับบ้านแย้วววว #มุ่งหน้าสู่พนคร #คิดถึงฝุดๆๆ #เดินทางปลอดภัยนะค่ะพุ่งนี้ #แล้วเจอกันที่บ้านจ้าป้าธัน❤️❤️❤️❤️❤️❤️#ปล.กว่ายายธันจะถึงบ้าน2ทุ่ม กระสิฮอดไหมป้า #คิดถึงจุงผึ่ง😘😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️ (ที่ บ้ า น ล า ส ม❤️)

พุ่งนี้สุดที่รักทั้งสองจะเดินทางกลับบ้านแย้วววว #มุ่งหน้าสู่พนคร #คิดถึงฝุดๆๆ #เดินทางปลอดภัยนะค่ะพุ่งนี้ #แล้วเจอกันที่บ้านจ้าป้าธัน❤️❤️❤️❤️❤️❤️#ปล.กว่ายายธันจะถึงบ้าน2ทุ่ม กระสิฮอดไหมป้า #คิดถึงจุงผึ่ง😘😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️ (ที่ บ้ า น ล า ส ม❤️)

#คิดถึงฝุดๆๆๆ 
#🙏🙏ขอบคุณขุ่นมี๊ที่ส่งภาพมาให้ชมทุกระยะทาง❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ (ที่ บ้ า น ล า ส ม❤️)

#คิดถึงฝุดๆๆๆ
#🙏🙏ขอบคุณขุ่นมี๊ที่ส่งภาพมาให้ชมทุกระยะทาง❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ (ที่ บ้ า น ล า ส ม❤️)

Happy Birth Day.
น้านิดคนสวย มีความสุขมากมาย สุขภาพแข็งแรง สมหวังๆๆ ร่ำรวยๆ สวยวันสวยคืน🎁🎉🎊🎂❤️❤️❤️❤️❤️ (ที่ บ้ า น น า ดี🏡)

Happy Birth Day.
น้านิดคนสวย มีความสุขมากมาย สุขภาพแข็งแรง สมหวังๆๆ ร่ำรวยๆ สวยวันสวยคืน🎁🎉🎊🎂❤️❤️❤️❤️❤️ (ที่ บ้ า น น า ดี🏡)

อะไรเอ่ย?????
แพรวนภาตัดผมสั้นอีกครั้ง (ทรงนี้เหมือนนักเรียนมัธยมเลย 555)
หน้าอย่างให้ม๊วคคคคคคคคคค
พร้อมสีผมใหม่ ที่แอบทำโดยไม่ได้บอกป้าธัน 
แต่สีนี้ไม่โดนด่าแน่นอน เพราะไม่แดง ไม่ทอง เลยยยยย
 (ที่ บ้ า น ข อ ง ฉั น ใ น ห ลื บ แ ส น สุ ข วี๊ ด วิ้ ว❤️)

อะไรเอ่ย?????
แพรวนภาตัดผมสั้นอีกครั้ง (ทรงนี้เหมือนนักเรียนมัธยมเลย 555)
หน้าอย่างให้ม๊วคคคคคคคคคค
พร้อมสีผมใหม่ ที่แอบทำโดยไม่ได้บอกป้าธัน
แต่สีนี้ไม่โดนด่าแน่นอน เพราะไม่แดง ไม่ทอง เลยยยยย
(ที่ บ้ า น ข อ ง ฉั น ใ น ห ลื บ แ ส น สุ ข วี๊ ด วิ้ ว❤️)

อะไรเอ่ย?????
แพรวนภาตัดผมสั้นอีกครั้ง (ทรงนี้เหมือนนักเรียนมัธยมเลย 555)
หน้าอย่างให้ม๊วคคคคคคคคคค
พร้อมสีผมใหม่ ที่แอบทำโดยไม่ได้บอกป้าธัน 
แต่สีนี้ไม่โดนด่าแน่นอน เพราะไม่แดง ไม่ทอง เลยยยยย
 (ที่ บ้ า น ข อ ง ฉั น ใ น ห ลื บ แ ส น สุ ข วี๊ ด วิ้ ว❤️)

อะไรเอ่ย?????
แพรวนภาตัดผมสั้นอีกครั้ง (ทรงนี้เหมือนนักเรียนมัธยมเลย 555)
หน้าอย่างให้ม๊วคคคคคคคคคค
พร้อมสีผมใหม่ ที่แอบทำโดยไม่ได้บอกป้าธัน
แต่สีนี้ไม่โดนด่าแน่นอน เพราะไม่แดง ไม่ทอง เลยยยยย
(ที่ บ้ า น ข อ ง ฉั น ใ น ห ลื บ แ ส น สุ ข วี๊ ด วิ้ ว❤️)

อะไรเอ่ย?????
แพรวนภาตัดผมสั้นอีกครั้ง (ทรงนี้เหมือนนักเรียนมัธยมเลย 555)
หน้าอย่างให้ม๊วคคคคคคคคคค
พร้อมสีผมใหม่ ที่แอบทำโดยไม่ได้บอกป้าธัน 
แต่สีนี้ไม่โดนด่าแน่นอน เพราะไม่แดง ไม่ทอง เลยยยยย
 (ที่ บ้ า น ข อ ง ฉั น ใ น ห ลื บ แ ส น สุ ข วี๊ ด วิ้ ว❤️)

อะไรเอ่ย?????
แพรวนภาตัดผมสั้นอีกครั้ง (ทรงนี้เหมือนนักเรียนมัธยมเลย 555)
หน้าอย่างให้ม๊วคคคคคคคคคค
พร้อมสีผมใหม่ ที่แอบทำโดยไม่ได้บอกป้าธัน
แต่สีนี้ไม่โดนด่าแน่นอน เพราะไม่แดง ไม่ทอง เลยยยยย
(ที่ บ้ า น ข อ ง ฉั น ใ น ห ลื บ แ ส น สุ ข วี๊ ด วิ้ ว❤️)

อะไรเอ่ย?????
แพรวนภาตัดผมสั้นอีกครั้ง (ทรงนี้เหมือนนักเรียนมัธยมเลย 555)
หน้าอย่างให้ม๊วคคคคคคคคคค
พร้อมสีผมใหม่ ที่แอบทำโดยไม่ได้บอกป้าธัน 
แต่สีนี้ไม่โดนด่าแน่นอน เพราะไม่แดง ไม่ทอง เลยยยยย
 (ที่ บ้ า น ข อ ง ฉั น ใ น ห ลื บ แ ส น สุ ข วี๊ ด วิ้ ว❤️)

อะไรเอ่ย?????
แพรวนภาตัดผมสั้นอีกครั้ง (ทรงนี้เหมือนนักเรียนมัธยมเลย 555)
หน้าอย่างให้ม๊วคคคคคคคคคค
พร้อมสีผมใหม่ ที่แอบทำโดยไม่ได้บอกป้าธัน
แต่สีนี้ไม่โดนด่าแน่นอน เพราะไม่แดง ไม่ทอง เลยยยยย
(ที่ บ้ า น ข อ ง ฉั น ใ น ห ลื บ แ ส น สุ ข วี๊ ด วิ้ ว❤️)